נהלי הרשמה

תלמיד/ה יקר/ה,

לאור המצב והמורכבות הנובעת ממשבר הקורונה – ניסחנו נהלי רישום חדשים שמטרתם להקל ככל הניתן  ולשקף לך בצורה ברורה את זכויותייך כתלמיד/ה ואת הנחוץ לנו לקיום תקין של פעילויות הלימודים בימים כתיקונם ובזמנים אלו בפרט. למען הגינות ושקיפות אנו ממליצים לקרוא בעיון את הנהלים.

כמענה למצב, מרכז גוף נפש יאפשר שמירת מקום בקורסי שנת הלימודים 2020/21 באמצעות תשלום דמי הרישום בלבד, עם אפשרות להחזר מלא של דמי הרישום עד חודש לפני מועד התחלת הקורס. הודעה על ביטול תתבצע בכתב בלבד ובאחריות התלמיד/ה לוודא קבלתה.

עם פרוץ המשבר, המרכז עבר התאמה לנהלי התו הסגול. התלמידים/ות מתבקשים/ות לקחת חלק פעיל בשמירה על הנהלים (מדידת חום עצמאית, רישום והימנעות מהגעה במידה ויש חשש להידבקות).

ככלל, הלימודים הפרונטליים יתקיימו כסדרם כל עוד לא הוגדר אחרת בהנחיות הממשלה הנוגעות ללימודים ולהתקהלות. יובהר כי המרכז יפעל לפי החלטות הממשלה ומשרד הבריאות בלבד.

הלימודים במרכז הינם בקבוצות קטנות יחסית בהשוואה למוסדות אקדמיים רבים. המקומות ספורים ובהרשמתך (תשלום דמי הרישום לקורס) נשמר לך מקום. בשל אורך הקורסים במקרה של פרישה בסמוך לתחילת הפעילות, עשוי להישאר מקום ריק- נהלי הרישום ותנאי הפרישה נובעים מכך ומותאמים למספר המקומות המוגבל.

הרשמה ותשלום לקורסים ולפעילויות

 • בעת הרישום לקורס ישולמו דמי רישום בלבד (כל עוד הרישום לא בוצע פחות מחודש לפני מועד פתיחת הקורס).
 • נרשם/ת המעוניין/ת להבטיח את מקומו/ה בקורס, נדרש/ת להסדיר את מלוא התשלום לקורס עד חודש לפני מועד תחילתו (לפי פירוט התשלומים שסוכם מולו/ה).
 • דמי הרישום הינם חלק מסך עלות הקורס.

תשלום דמי רישום ו/או העלות השלמה של הפעילויות מהווים הסכמה לנהלי הרישום והביטול המפורטים בעמוד זה (לרבות נהלי ה”קורונה”).

סדנאות (1-2 ימים)- ללא דמי רישום, עלות הסדנא תיחשב במלואה כעלות דמי רישום.
קורס של עד 11 מפגשים – דמי רישום בסך 160 ₪.
קורס של 12 מפגשים ומעלה ותכניות הכשרה – דמי רישום בסך 300 ₪.

מדיניות ביטולים

על תלמיד/ה שהחליט/ה לבטל השתתפות בקורס לעדכן את מנחה הקורס ואת מרכז גוף נפש במייל ולוודא קבלתו.

ביטול השתתפות בקורסים ובתכניות הכשרה:

 • עד חודש לפני תחילת הקורס:

החזר מלא (דמי רישום ו/או מלוא עלות הקורס).

 • חודש לפני תחילת הקורס עד לאחר המפגש השני בקורס (ועד 2 ימי עבודה לאחריו):

החזר של 80% מעלות הקורס ולאחר קיזוז דמי הרישום (ניתן להעביר את דמי הרישום לטובת קורס אחר בטווח של שנה מיום ההודעה).

 • שני ימי עבודה לאחר המפגש השני בקורס:

לא יתאפשר זיכוי כספי.

 • ביטול השתתפות בסדנא או הרצאה חד פעמית:
 • עד 3 ימים לפני המועד –החזר מלא.
 • ביטול במהלך ה 3 ימים לפני המועד או לאחריו- יחויב באופן מלא.
 • המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל או לדחות קורס. במקרה זה יוחזרו לנרשם דמי הרישום ושכר הלימוד במלואם.
 • המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודי תלמיד באמצע הקורס, עפ”י שיקולים מקצועיים, אתיים ו/או לבקשת מנחה הקורס. החזר כספי יינתן בהתאם.
 • במקרה של החלטת ממשלה על איסור התקהלות או מפגש – המרכז יעבור ללמידה מקוונת תוך התחייבות לספק לתלמידים הדרכה ותמיכה טכנית שוטפת לקראת, תוך כדי ואחרי תקופת המפגשים המקוונים.
 • במידה ויאסר בהחלטת ממשלה על קיום לימודים פרונטליים למשך חודש ומעלה והתלמיד/ה יבקש/תבקש לפרוש, המרכז יחזיר לתלמיד/ה את שכר הלימוד היחסי למועד הפרישה, לאחר קיזוז דמי הרישום ובתנאי שהתלמיד/ה עשה מאמץ סביר לעבור ללמידה מקוונת במהלך חודש זה, ביקש/ה להפסיק לימודיו/ה בכתב (ווידא/ה את קבלת ההודעה). ההחזר יתקבל בעד 4 תשלומים מצד המרכז.

קבלת תעודה

קורסי המרכז נועדו להקניית ידע, מיומנויות ותרגול. התעודות הן עדות להשתתפות בקורס ואינן מהוות הכשרה או אישור לטפל בזולת (אלא אם צוין אחרת).

יובהר כי תעודות בקורסים יינתנו רק לתלמיד/ה אשר השתתפ/ה בלפחות 80% מהיקף הקורס. ככלל, בקורסים קצרים שהיקפם עד 36 שעות שעון יינתנו אישורי לימודים בלבד ולא תעודות. במידה ותלמיד/ה מעוניינ/ת לקבל תעודה בסיום קורס קצר (בכפוף לנוכחות של 80% לפחות) – באחריות התלמיד/ה לוודא שהדבר אפשרי בטרם ההרשמה.

בקורסי הכשרה יינתנו תעודות ואישורי לימודים בכפוף לאישור מנחי הקורס.

חיסיון מידע

כל המידע והחומרים הנלמדים בקורס, באופן פרונטלי בכיתה או כחומרי לימוד הניתנים או נשלחים לתלמיד/ה הם קניין רוחני של מרכז גוף נפש ומיועדים לשימוש אישי בלבד. על כל שיתוף ומידע של התלמידים/ות בקורס חל חיסיון מוחלט כדי לשמור על פרטיות התלמידים/ות ולאפשר שיח פתוח במהלך הלימודים.

אופי הקורסים

כלל הקורסים במרכז גוף נפש מוצעים ללומדים/ות כהעשרה בלבד. הקורסים אינם מהווים תחליף לטיפול נפשי וגם אינם מיועדים להחליפו אלא להעשיר את הלומד בידע, מיומנויות ותרגול. ההחלטה להשתתף בלימודים הינה באחריות התלמיד/ה בלבד. אין חובת שיתוף בשיעורים וכל תלמיד/ה רשאי/ת לשתף ולשוחח על תכנים מחייו/ה האישיים והמקצועיים רק במידה שמתאימה לו/לה.

במקרה של סגר

במקרה של החלטת ממשלה על איסור התקהלות או מפגש – המרכז יעבור ללמידה מקוונת (שידור חי באמצעות תוכנת זום) תוך התחייבות לספק לתלמידים הדרכה ותמיכה טכנית שוטפת. במקרה זה המרכז שומר לעצמו את הזכות לייצר שבוע הפסקה לטובת היערכות ולספק בתמורה לתלמידים/ות מפגש השלמה במועד אשר ייקבע במשותף עם הקבוצה.

לאורך התקופה – המרכז וצוות המורים ישמור על קשר עם התלמידים/ות ויפעלו לסייע בלימוד המקוון, שעות הלימוד המתוכננות יינתנו במלואן ותכנית הלימודים לא תקוצר.

השיעורים המקוונים יוקלטו ויועברו לכלל הקבוצה במייל. ההקלטות יהיו זמינות לצפייה כחצי שנה ממועד סיום הקורס. חשוב לציין גם בהקשר זה את עקרונות חיסיון המידע והשימוש האישי החלים על התלמיד/ה – כמפורט לעיל.

בהתאם להנחיות ובמידה ותתאפשר למידה היברידית (חלק מהתלמידים במפגש פרונטאלי וחלק באופן מקוון) – נציע זאת.

גלילה למעלה

להרשמה לארועי יום פתוח און ליין

*אנא בחר/י את המפגשים בהם תרצה/י להשתתף, יש לשים לב שלא להירשם למפגשים בשעות חופפות.
** פרטים וקישורים יישלחו במייל.