נהלי הרשמה

להרשמה
יש ליצור קשר בטלפון 03-5495149 או במייל  mindbody@mindbody.co.il
ניתן להשאיר הודעה או פרטים ב”צור קשר” באתר ויועצת לימודים תחזור אליך בהקדם.

בעת הרישום ישולמו דמי רישום שהינם חלק מעלות הקורס, יתרת התשלום במועד פתיחת הקורס.

נהלי הרשמה

תלמידים/ות יקרים/ות למען הגינות ושקיפות אנו ממליצים לקרוא בעיון את הנהלים:

בעת רישום לקורס ישולמו דמי רישום מתוך העלות הכוללת.
קורס של עד 11 מפגשים- דמי רישום בסך 160 ₪.
קורס של 12 ומעלה מפגשים- דמי רישום בסך 300 ₪.

במקרה של ביטול:
עד 3 ימים לפני מועד פתיחת הקורס -ישולמו דמי רישום בלבד.
ביטול השתתפות עד לאחר מפגש שני (כולל) – החזר של 80% מעלות הקורס לאחר קיזוז דמי הרישום.

ניתן להעביר את דמי הרישום לטובת קורס אחר בטווח של שנה מיום ההודעה.
יש לעדכן את מנחה הקורס והמרכז בטלפון או במייל ולוודא קבלתו.
ביטול שלא עפ”י הנהלים – לא יתאפשר זיכוי כספי.

המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל או לדחות קורס. במקרה זה יוחזרו לנרשם דמי הרישום ושכר הלימוד במלואם.
המרכז שומר לעצמו הזכות להפסיק לימודי תלמיד באמצע הקורס, עפ”י שיקולים מקצועיים. החזר כספי יינתן בהתאם.

תנאי ביטול השתתפות בסדנא או הרצאה חד פעמית:
עד 3 ימים לפני המועד – יקבל החזר מלא.
ביטול במהלך ה 3 ימים לפני המועד או לאחריו יחויב באופן מלא.

גלילה למעלה