נהלי הרשמה

תלמיד/ה יקר/ה,

לאור המצב והמורכבות הנובעת ממשבר הקורונה – ניסחנו נהלי רישום חדשים שמטרתם להקל ככל הניתן  ולשקף לך בצורה ברורה את זכויותייך כתלמיד/ה ואת הנחוץ לנו לקיום תקין של פעילויות הלימודים בימים כתיקונם ובזמנים אלו בפרט. למען הגינות ושקיפות אנו ממליצים לקרוא בעיון את הנהלים.

עם פרוץ המשבר, המרכז עבר התאמה לנהלי התו הסגול. התלמידים/ות מתבקשים לקחת חלק פעיל בשמירה על הנהלים (רישום, מדידת חום עצמאית, והימנעות מהגעה במידה ויש חשש להידבקות).

ככלל, הלימודים הפרונטליים יתקיימו כסדרם כל עוד לא הוגדר אחרת בהנחיות הממשלה הנוגעות ללימודים ולהתקהלות. יובהר כי המרכז יפעל לפי החלטות הממשלה ומשרד הבריאות בלבד.

הלימודים במרכז הינם בקבוצות קטנות יחסית בהשוואה למוסדות אקדמיים רבים. המקומות ספורים ובהרשמתך נשמר לך מקום. בשל אורך הקורסים במקרה של פרישה בסמוך לתחילת הפעילות, עשוי להישאר מקום ריק. נהלי הרישום ותנאי הפרישה נובעים מכך ומותאמים למספר המקומות המוגבל.

דמי רישום

בעת הרישום לקורס ישולמו דמי רישום בלבד, יתרת התשלום תיגבה במועד פתיחת הקורס ולפי פירוט התשלומים שסוכם מול התלמיד/ה.

תשלום דמי רישום ו/או העלות השלמה של הפעילויות מהווים הסכמה לנהלי הרישום המפורטים בעמוד זה (לרבות נהלי ה”קורונה”).

דמי הרישום הינם חלק מעלות הפעילות ומהווים אישור על כוונתו/ה של התלמיד/ה להשתתף בפעילות במלואה והסכמתו לנהלי הרישום והפרישה המפורטים בעמוד זה.

* כמענה למצב, מרכז גוף נפש יאפשר שמירת מקום בקורסי שנת הלימודים 2020/21 באמצעות תשלום דמי הרישום בלבד, עם אפשרות להחזר מלא של דמי הרישום עד חודש לפני מועד התחלת הקורס. הודעה על ביטול תתבצע בכתב בלבד ובאחריות התלמיד/ה לוודא קבלתה.

סדנאות (1-2 ימים) ללא דמי רישום, עלות הסדנא תיחשב במלואה כעלות דמי רישום.
קורס של עד 11 מפגשים – דמי רישום בסך 160 ₪.
קורס של 12 ומעלה מפגשים ותככניות הכשרה – דמי רישום בסך 300 ₪.

מדיניות ביטולים

על תלמיד/ה שהחליט/ה לבטל השתתפות בקורס לעדכן את מנחה הקורס ואת מרכז גוף נפש במייל ולוודא קבלתו. ביטול השתתפות עד לאחר מפגש שני (כולל, ועד 2 ימי עבודה ממועד המפגש השני בקורס), החזר של 80% מעלות הקורס ולאחר קיזוז דמי הרישום.

פרישה מסדנה – לא יינתן זיכוי, תתאפשר חזרה במועד עתידי כתלות בקיום הסדנה ובהתאמת התלמיד/ה למעט תכניות הכשרה – דמי הרישום ישמרו לזכאות התלמיד/ה לתקופה של 3 חודשים קלנדריים.

ביטול שלא עפ”י הנהלים – לא יתאפשר זיכוי כספי.

המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל או לדחות קורס. במקרה זה יוחזרו לנרשם דמי הרישום ושכר הלימוד במלואם.
המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודי תלמיד באמצע הקורס, עפ”י שיקולים מקצועיים, אתיים ו/או לבקשת מנה הקורס. החזר כספי יינתן בהתאם.

תכניות הכשרה: לפי מדיניות הביטולים לתכנית.

קבלת תעודה

קורסי המרכז נועדו להקניית ידע, מיומנויות ותרגול. התעודות הן עדות להשתתפות בקורס ואינן מהוות הכשרה או אישור לטפל בזולת (אלא אם צוין אחרת).

יובהר כי תעודות בקורסים יינתנו רק לתלמיד/ה אשר השתתפ/ה בלפחות 80% מהיקף הקורס. ככלל, בקורסים קצרים שהיקפם עד 36 שעות שעון יינתנו אישורי לימודים בלבד ולא תעודות. במידה ותלמיד/ה מעוניינ/ת לקבל תעודה בסיום קורס קצר (בכפוף לנוכחות של 80% לפחות) – באחריות התלמיד/ה לוודא שהדבר אפשרי בטרם ההרשמה.

בקורסי הכשרה ינתנו תעודות ואישורי לימודים בכפוף לאישור מנחי הקורס.

חיסיון מידע

כל המידע והחומרים הנלמדים בקורס, באופן פרונטלי בכיתה או כחומרי לימוד הניתנים או נשלחים לתלמיד הם קניין רוחני של מרכז גוף נפש ומיועדים לשימוש אישי בלבד. על כל שיתוף ומידע של התלמידים בקורס חל חיסיון מוחלט כדי לשמור על פרטיות התלמידים/ות ולאפשר שיח פתוח במהלך הלימודים.

אופי הקורסים

כלל הקורסים במרכז גוף נפש מוצעים ללומדים/ות כהעשרה בלבד. הקורסים אינם מהווים תחליף לטיפול נפשי וגם אינם מיועדים להחליפו אלא להעשיר את הלומד בידע, מיומנויות ותרגול. ההחלטה להשתתף בלימודים הינה באחריות התלמיד/ה בלבד. אין חובת שיתוף בשיעורים וכל תלמיד/ה רשאי/ת לשתף ולשוחח על תכנים מחייו האישיים והמקצועיים רק במידה שמתאימה לו/לה.

במקרה של סגר

במקרה של החלטת ממשלה על איסור התקהלות או מפגש – המרכז יעבור ללמידה מקוונת תוך התחייבות לספק לתלמידים הדרכה ותמיכה טכנית שוטפת לקראת, תוך כדי ואחרי תקופת המפגשים המקוונים. במקרה זה המרכז שומר לעצמו את הזכות לייצר שבוע הפסקה לטובת היערכות ולספק בתמורה לתלמידים/ות מפגש השלמה במועד אשר ייקבע במשותף עם הקבוצה.

לאורך התקופה – המרכז וצוות המורים ישמור על קשר עם התלמידים/ותא ויפעלו לסייע בלימוד המקוון, שעות הלימוד במלואן יינתנו ותככנית הלימודים לא תקוצר.

לפי ההנחיות במידה ותתאפשר למידה היברידית (חלק מהתלמידים במפגש וחלק באופן מקוון) – נציע זאת.

הלמידה המקוונת תועבר בשידור חי באמצעות תוכנת זום.

השיעורים המקוונים יוקלטו ויועברו לכלל הקבוצה במייל. ההקלטות יהיו זמינות לצפייה כחצי שנה ממועד סיום הקורס. חשוב לציין גם בהקשר זה את עקרונות חיסיון המידע והשימוש האישי החלים על התלמיד/ה – כמפורט בהמשך.

במידה ויאסר בהחלטת ממשלה על איסור לימודים פרונטליים למשך חודש ומעלה והתלמיד/ה יבקש/תבקש לפרוש, המרכז יחזיר לתלמיד/ה את שכר הלימוד היחסי למועד הפרישה, לאחר קיזוז דמי הרישום ובתנאי שהתלמיד/ה עשה מאמץ סביר לעבור ללמידה מקוונת במהלך חודש זה, ביקש להפסיק לימודיו בכתב (ווידא את קבלת ההודעה). ההחזר יתקבל בעד 4 תשלומים מצד המרכז, לפי שיקול דעת המרכז.

גלילה למעלה

להרשמה לארועי יום פתוח און ליין

*אנא בחר/י את המפגשים בהם תרצה/י להשתתף, יש לשים לב שלא להירשם למפגשים בשעות חופפות.
** פרטים וקישורים יישלחו במייל.