עם שמש בימין

נהלי הרשמה

תלמיד.ה יקר.ה

להלן תנאי הרישום המעודכנים שנוסחו מתוך רצון להתחשב ככל הניתן באופי הפעילויות ובמקום הנשמר לך בעת ההרשמה.

כמענה מיוחד לתקופה הנוכחית שמתאפיינת בשינויים רבים, נאפשר שמירת מקום עד חודש לפני תחילת הפעילות באמצעות תשלום דמי רישום בלבד, עם אפשרות להחזר דמי הרישום עד חודש לפני תחילת הלימודים, לאחר תקופה זו יש להשלים את שכר הלימוד כדי להבטיח מקומך.

ההרשמה לקורסי שנת הלימודים 22-23 בעיצומה ומומלץ לשריין מקום מעכשיו. מספר המקומות מוגבל.

עלויות הקורסים נובעות ממספר המקומות המוגבל שמאפשר תשומת לב אישית ומקום לשאלות עומק וכן מאיכות ההוראה והשירות שאנו מציעים. יחד עם זאת, אם נחוצה לך הפחתה בעלות על רקע המצב, אנא אל תהסס.י לפנות אלינו ולשוחח עמנו על מלגת לימודים על בסיס מצב כלכלי או נסיבות אישיות אחרות.

אופי הקורסים

כלל הקורסים במרכז גוף נפש מוצעים ללומדים/ות כהעשרה בלבד. הקורסים אינם מהווים תחליף לטיפול נפשי ומיועדים להעשיר את הלומד/ת בידע ומיומנויות. אין חובת שיתוף בשיעורים וכל תלמיד/ה רשאי/ת לשתף ולשוחח על תכנים מחייו/ה האישיים והמקצועיים רק במידה שמתאימה לו/לה.

הרשמה ללימודים

 • על מנת להבטיח מקומך בקורס, יש לשלם דמי רישום שהינם חלק מעלות הקורס. תשלום דמי הרישום מהווה אישור על כוונתך להשתתף בפעילות במלואה והסכמתך לנהלי הרישום המלאים.
 • נרשמ/ת המעוניין/ת להבטיח את מקומו/ה בקורס, נדרש/ת להסדיר את מלוא התשלום לקורס עד חודש לפני מועד תחילתו.
 • הקבלה ללימודים מותנית באישור מנחה הקורס ובהתאם לרקע הנחוץ כמפורט בעמוד הפעילות.

 קבלת תעודה

קורסי המרכז נועדו להקניית ידע ומיומנויות. התעודות הן עדות להשתתפות בקורס ואינן מהוות הכשרה או אישור לטפל בזולת, למעט קורסי ההכשרה כמפורט בעמודי הקורסים. תעודות יינתנו רק לקורסים ארוכים מ 8 מפגשים בהשתתפות של לפחות 80% מהיקף הקורס. במידה ותלמיד/ה מעוניינ/ת לקבל תעודה בסיום קורס קצר באחריות התלמיד/ה לוודא שהדבר אפשרי בטרם ההרשמה.

חיסיון מידע

כל המידע והחומרים הנלמדים בקורס, באופן פרונטלי או מקוון, בכיתה או כחומרי לימוד הניתנים או נשלחים לתלמיד/ה הם קניין רוחני של מרכז גוף נפש ומיועדים לשימוש אישי בלבד. על כל שיתוף ומידע של התלמידים/ות בקורס חל חיסיון כדי לשמור על פרטיות התלמידים/ות ולאפשר שיח פתוח במהלך הלימודים.

חומרי הלימוד והקלטות שיעורים

 • הגישה לחומרים, כולל הקלטות שיעורים בקורס מקוונים או משולבים, תישמר כחצי שנה ממועד סיום הקורס.
 • מטעמי פרטיות וקניין רוחני לא ניתן להוריד את הקלטות השיעורים או לקבלם כקבצים.
 • הגישה לשיעורים והגישה להקלטות מוגנות בסיסמה, המרכז לא יעשה שימוש חוזר בחומרים בהם מוצגים.ות תלמידות.ים בשום צורה.
 • הקלטות שיעורים יעשו בכפוף לאישור המנחה ובהתאם לתוכן השיעור – המרכז לא מתחייב שההקלטות יכללו את כל חלקי השיעור וייתכן שחלקים מסוימים הכוללים שיתופים אישיים או פרקי זמן של תרגול לא יוקלטו. לטובת המשתתפות.ים שלא יכלו להגיע לשיעור (אונליין או היברידי), נעשה מאמץ לצמצם ככל הניתן את פרקי הזמן שלא יוקלטו וממילא, מניסיוננו מדובר על אחוז קטן מתוכן השיעורים (אם בכלל).

הפסקת לימודים

* בכל מקרה של הפסקת לימודים באחריות התלמיד לעדכן את המרכז בטלפון או במייל ולוודא קבלתו. בביטול שלא עפ”י הנהלים לא יתאפשר זיכוי כספי.

בקורסים ארוכים של מעל 8 מפגשים ו/או מעל 24 שעות שעון:

 • במקרה של הפסקת או ביטול לימודים עד חודש לפני תחילת הלימודים – דמי הרישום יוחזרו.
 • במקרה של פרישה החל מחודש לפני הקורס ועד השיעור השני (כולל) – יתקבל החזר יחסי לפי שיעור שני, לאחר קיזוז דמי הרישום (גם אם התלמיד/ה לא נכח/ה בשיעורים אלו).
 • לאחר השיעור השני – לא יינתן זיכוי ללא קשר לנוכחות בפועל או סיבת ההפסקה מצד התלמיד.ה, במקרים חריגים תאושר חזרה על הקורס אך כאמור לא יינתן החזר כספי בנסיבות אלו.

בקורסים קצרים של עד 8 מפגשים ו/או מפגשים וסדנאות יומיים

 • במקרה של הפסקת או ביטול לימודים עד שבוע לפני תחילת הלימודים – דמי הרישום יוחזרו.
 • במקרה של פרישה החל משבוע לפני הקורס ועד השיעור השני (כולל) – יתקבל החזר יחסי לפי שיעור שני, לאחר קיזוז דמי הרישום (גם אם התלמיד/ה לא נכח/ה בשיעורים אלו).
 • לאחר השיעור השני – לא יינתן זיכוי ללא קשר לנוכחות בפועל או סיבת ההפסקה מצד התלמיד.ה, במקרים חריגים תאושר חזרה על הקורס אך כאמור לא יינתן החזר כספי בנסיבות אלו.

בפרישה מסדנה או מהרצאה חד פעמית

 • עד 3 ימים לפני המועד – יתקבל החזר מלא.
 • בביטול בהתראה קצרה מ 3 ימים לפני התחלת הסדנה או לאחריה לא יתאפשר החזר.

כללי

 • המרכז שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בפעילויות עקב אילוצים בלתי צפויים.
 • המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל או לדחות קורס. במקרה זה יוחזרו לנרשמ/ת שכר הלימוד היחסי למועד הביטול כולל דמי הרישום.
 • במקרה שקורס מבוטל לפני תחילתו, יוחזר מלוא שכר הלימוד.
 • המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודי תלמיד/ה באמצע הקורס, עפ”י שיקולים מקצועיים. החזר כספי יינתן בהתאם לחלק היחסי שנותר לקורס ממועד הפסקת הלימודים.

התאמות לקורונה בקורסים הפרונטליים

המרכז מכבד את הנחיות משרד הבריאות ויעשה את המאמץ המירבי לקיים את הלימודים הפרונטליים כסדרם כל עוד לא הוגדר אחרת בהנחיות הממשלה הנוגעות ללימודים ולהתקהלות.

הנה פירוט המענים האדפטיביים וההדרגתיים שנוכל להציע למצבים השונים שעשויים להתקיים:

 • במידה ויוגבל מספר האנשים שיכולים להיפגש באותו החלל – המרכז ערוך לאפשר למידה משולבת איכותית, עם ציוד ייעודי ותמיכה טכנית מלאה. במקרה זה הלימודים יתקיימו בסבבים כך שהתלמידות.ים יילמדו פרונטלית ואונליין לסירוגין, בסבבים התואמים למגבלות ההתקהלות. לצוות המרכז ניסיון רב בקיום שיעורים משולבים (היברידיים) יעילים ואיכותיים, עם שמע ברור ומתן תמיכה טכנית רציפה.
 • במידה ולא יותרו מפגשים כלל – נעבור ללמידה מקוונת לזמן המינימלי הנדרש.
 • אם את.ה תצטרכ.י להיות בבידוד, אנו נעשה כל מאמץ לאפשר לך להשתתף בקורס בצורה מקוונת יחד עם הקבוצה, כתלות בהתאמה של חומר הלימוד והסכמת מנחה.ת הקורס וכן להעמיד לרשותך הקלטות של השיעורים ככל שיתאפשר. בפרקי הזמן שיוקדשו לתרגול, המגיעים לכיתה יתרגלו בינם לבינם ואת.ה תוכל.י לתרגל עם תלמידים.ות מהקורס שישתתפו באופן מקוון יחד איתך.

קורסים משולבים (היברדיים) עם אפשרות ללמוד בכיתה או אונליין

 • תלמידים.ות הנרשמים ללמידת אונליין בקורס משולב מתבקשות.ים להודיע מראש לצוות המרכז אם ברצונן.ם להגיע להשתתף בשיעור הפרונטלי כדי שנוכל להיערך בהתאם.
 • אנו נעשה את מירב המאמצים שהלימוד המשולב יהיה מהנה וברור ומזכירים שבכל זאת ייתכנו תקלות שונות שאינן בשליטתנו כגון, הפסקות חשמל בזמן שיעור, תקלות אינטרנט אזוריות וכדומה.
 • בפרקי זמן שיוקדשו לתרגול, תלמידים.ות המשתתפים.ות אונליין יתרגלו אחד.ת אם השני, במידה וזה אפשרי. המרכז אינו יכול להתחייב שהדבר יהיה אפשרי בכל שיעור מכיוון שזה תלוי בנוכחות בפועל של התלמידים.ות בשיעור הספציפי.

 אנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר בכל שאלה שמתעוררת – על הנהלים ועל כל נושא אחר הנוגע לתכני הלימודים.

Scroll to Top

להרשמה לארועי יום פתוח און ליין

*אנא בחר/י את המפגשים בהם תרצה/י להשתתף, יש לשים לב שלא להירשם למפגשים בשעות חופפות.
** פרטים וקישורים יישלחו במייל.