נהלי הרשמה

תלמיד/ה יקר/ה,

להלן תנאי הרישום המעודכנים שנוסחו מתוך רצון להתחשב ככל הניתן בתקופה, באופי הפעילויות ובמקום הנשמר לך בעת ההרשמה.

עלויות הקורסים נובעות ממספר המקומות המוגבל שמאפשר תשומת לב אישית ומקום לשאלות עומק וכן איכות ההוראה והשירות שאנו מציעים. יחד עם זאת, אם נחוצה לך הפחתה בעלות, אנא אל תהסס.י לפנות אלינו ולשוחח עמנו על מלגת לימודים על בסיס מצב כלכלי או נסיבות אישיות אחרות.

אופי הקורסים
כלל הקורסים במרכז גוף נפש מוצעים ללומדים/ות כהעשרה בלבד. הקורסים אינם מהווים תחליף לטיפול נפשי ומיועדים להעשיר את הלומד/ת בידע ומיומנויות. אין חובת שיתוף בשיעורים וכל תלמיד/ה רשאי/ת לשתף ולשוחח על תכנים מחייו/ה האישיים והמקצועיים רק במידה שמתאימה לו/לה.

הרשמה ללימודים
• על מנת להבטיח מקומך בקורס, יש לשלם דמי רישום שהינם חלק מעלות הקורס. תשלום דמי הרישום מהווה אישור על כוונתך להשתתף בפעילות במלואה והסכמתך לנהלים שבעמוד זה.
• נרשמ/ת המעוניין/ת להבטיח את מקומו/ה בקורס, נדרש/ת להסדיר את מלוא התשלום לקורס עד חודש לפני מועד תחילתו.

קבלת תעודה
קורסי המרכז נועדו להקניית ידע ומיומנויות. התעודות הן עדות להשתתפות בקורס ואינן מהוות הכשרה או אישור לטפל בזולת, למעט קורסי ההכשרה כמפורט בעמודי הקורסים. תעודות יינתנו רק לקורסים ארוכים מ 8 מפגשים בהשתתפות של לפחות 80% מהיקף הקורס. במידה ותלמיד/ה מעוניינ/ת לקבל תעודה בסיום קורס קצר באחריות התלמיד/ה לוודא שהדבר אפשרי בטרם ההרשמה.

חיסיון מידע
כל המידע והחומרים הנלמדים בקורס, באופן פרונטלי או מקוון, בכיתה או כחומרי לימוד הניתנים או נשלחים לתלמיד/ה הם קניין רוחני של מרכז גוף נפש ומיועדים לשימוש אישי בלבד. על כל שיתוף ומידע של התלמידים/ות בקורס חל חיסיון כדי לשמור על פרטיות התלמידים/ות ולאפשר שיח פתוח במהלך הלימודים.

חומרי הלימוד
• הגישה לחומרים, כולל הקלטות שיעורים בקורס מקוונים, תישמר כחצי שנה ממועד סיום הקורס.
• מטעמי פרטיות וקניין רוחני לא ניתן להוריד את הקלטות השיעורים או לקבלם כקבצים.

הפסקת לימודים

בקורסים ארוכים של מעל 8 מפגשים ו/או מעל 24 שעות שעון:

• במקרה של הפסקת או ביטול לימודים עד חודש לפני תחילת הלימודים – דמי הרישום ששולמו יישמרו לפורש/ת עד חצי שנה ממועד הפרישה לשימוש פנימי בפעילויות המרכז בכפוף להתאמה אישית ומקצועית לתכנים. באחריות התלמיד.ה לעשות שימוש ביתרה זו בתוך התקופה הנ”ל.
• במקרה של פרישה החל מחודש לפני הקורס ועד השיעור השני (כולל) – יתקבל החזר יחסי לפי שיעור שני, לאחר קיזוז דמי הרישום (גם אם התלמיד/ה לא נכח/ה בשיעורים אלו).
• לאחר השיעור השני – לא יינתן זיכוי ללא קשר לנוכחות בפועל או סיבת ההפסקה מצד התלמיד.ה, במקרים חריגים תאושר חזרה על הקורס אך כאמור לא יינתן החזר כספי בנסיבות אלו.

בקורסים קצרים של עד 8 מפגשים ו/או עד 24 שעות שעון:
• במקרה של הפסקת או ביטול לימודים עד שבוע לפני תחילת הלימודים – דמי הרישום ששולמו יישמרו לפורש/ת עד חצי שנה ממועד הפרישה לשימוש פנימי בפעילויות המרכז בכפוף להתאמה אישית ומקצועית לתכנים. באחריות התלמיד.ה לעשות שימוש ביתרה זו בתוך התקופה הנ”ל.
• במקרה של פרישה החל משבוע לפני הקורס ועד השיעור השני (כולל) – יתקבל החזר יחסי לפי שיעור שני, לאחר קיזוז דמי הרישום (גם אם התלמיד/ה לא נכח/ה בשיעורים אלו).
• לאחר השיעור השני – לא יינתן זיכוי ללא קשר לנוכחות בפועל או סיבת ההפסקה מצד התלמיד.ה, במקרים חריגים תאושר חזרה על הקורס אך כאמור לא יינתן החזר כספי בנסיבות אלו.

בפרישה מסדנה או מהרצאה חד פעמית
• עד 3 ימים לפני המועד – יתקבל החזר מלא.
• בביטול בהתראה קצרה מ 3 ימים לפני התחלת הסדנה או לאחריה לא יתאפשר החזר.


* בכל מקרה של הפסקת לימודים באחריות התלמיד לעדכן את המרכז בטלפון או במייל ולוודא קבלתו. בביטול שלא עפ”י הנהלים לא יתאפשר זיכוי כספי.

כללי:
• המרכז שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בפעילויות עקב אילוצים בלתי צפויים.
• ככלל, הלימודים הפרונטליים יתקיימו כסדרם כל עוד לא הוגדר אחרת בהנחיות הממשלה הנוגעות ללימודים ולהתקהלות. יובהר כי המרכז יפעל לפי החלטות הממשלה ומשרד הבריאות בלבד.
• המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל או לדחות קורס. במקרה זה יוחזרו לנרשמ/ת מלוא התשלום כולל דמי הרישום.
• המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודי תלמיד/ה באמצע הקורס, עפ”י שיקולים מקצועיים. החזר כספי יינתן בהתאם לחלק היחסי שנותר לקורס ממועד הפסקת הלימודים.

גלילה למעלה

להרשמה לארועי יום פתוח און ליין

*אנא בחר/י את המפגשים בהם תרצה/י להשתתף, יש לשים לב שלא להירשם למפגשים בשעות חופפות.
** פרטים וקישורים יישלחו במייל.